Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

Σεμινάριο Αρωματικών – Φαρμακευτικών Φυτών

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο:

  • Σε νέους γεωργούς
  • Σε γεωργούς που ασκούν ήδη αγροτική δραστηριότητα

Στόχος:

Στόχος του σεμιναρίου, είναι η ανάλυση των καλλιεργητικών τεχνικών, του κόστους εγκατάστασης καθώς επίσης και των βημάτων μιας επιτυχημένης καλλιέργειας Αρωματικών – Φαρμακευτικών Φυτών.

1η θεματική ενότητα: Καλλιεργητικές Τεχνικές

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα καλύπτει όλο το εύρος των καλλιεργητικών τεχνικών που απαιτεί η καλλιέργεια των αρωματικών φυτών και περιλαμβάνει τις τεχνικές σποράς, λίπανσης, ζιζανιοκτονίας, άρδευσης, συγκομιδής, αποξήρανσης και μεταποίησης.

2η θεματική ενότητα: Κόστος Εγκατάστασης – Πώληση Προϊόντος

Στόχος αυτής της θεματικής ενότητας είναι η ανάλυση του κόστους εγκατάστασης, χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα καλλιέργειας 20 στρεμμάτων. Επίσης, αναλύονται οι τρόποι διάθεσης του προϊόντος ως νωπό, αποξηραμένο και αιθέριο έλαιο, καθώς και οι τάσεις της παγκόσμιας αγοράς.

3η θεματική ενότητα: Οικονομικές Ενισχύσεις

Σε αυτή τη θεματική ενότητα θα αναλυθούν όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα που μπορεί να συμμετέχει ο κάθε ενδιαφερόμενος ώστε να ξεκινήσει ή να εκσυγχρονίσει την αγροτική του δραστηριότητα.
Ποιες καλλιεργητικές φροντίδες απαιτεί η καλλιέργεια των αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών;
Ποιο είδος είναι κατάλληλο για την περιοχή μου;
Που μπορώ να διαθέσω το προϊόν;
Σε ποιο πρόγραμμα μπορώ να συμμετέχω για να επιδοτηθώ;
Ποιο είναι το κόστος εγκατάστασης;
http://agrosimvoulos.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD/seminario-aromatikon-fyton/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου