Σάββατο, 16 Αυγούστου 2014

Οι βοτανολόγοι του εικοστού πρώτου αιώνα: Ρόλοι, Προκλήσεις και Ευκαιρίες

22 - 25 Σεπ, 2014 

Αίθουσα IV, έδρα της UNESCO, Παρίσι, Γαλλία

Από την εμφάνιση του 3.800.000.000 χρόνια πριν με τις πρώτες υδρόβιους οργανισμούς chlorophyllous, φωτοσύνθεση έχει γίνει ένα ζωτικής σημασίας διαδικασία καθιστώντας δυνατή την εξάπλωση της ζωής σε όλο τον πλανήτη. Για χιλιάδες χρόνια, τα φυτά έχουν αποικίσει υδάτινο και χερσαίο περιβάλλον, συνεχή προσαρμογή στις φυσικές δυναμική του περιβάλλοντός τους. Αυτοί δημιούργησαν τις συνθήκες που οδήγησαν στην εμφάνιση και διατήρηση της ζωής των ζώων, και αποτελούν την ίδια τη βάση των χερσαίων οικοσυστημάτων.
Τα φυτά παρέχουν διάφορες υπηρεσίες των οικοσυστημάτων απαραίτητη για την ανθρωπότητα. Επιστήμη των φυτών, υποστηρίζει εδώ και καιρό από την ιατρική, εξαιτίας των φαρμακευτικών, ακόμη και μαγικές, ιδιότητες των φυτών, άρχισε να αναπτύσσεται κατά τον δέκατο πέμπτο αιώνα. Βοτανική ως ξεχωριστή επιστήμη ενισχύθηκε από τις αποστολές του δέκατου έκτου αιώνα, με άνθηση του εμπορίου. Στον εικοστό αιώνα, βοτανική διαφοροποιηθεί σε όλο εξειδικευμένες ειδικότητες που κυμαίνονται από τη φυσιολογία στην οικολογία των φυτών, τη γενετική και φυτοκοινωνιολογία. Μια πολύπλευρη επιστήμη, η πρακτική της βοτανικής έχει μετατραπεί τις τελευταίες δεκαετίες από την τεχνολογική πρόοδο και την ανάπτυξη των επιστημών.
Ο εικοστός αιώνας έχει δει την εξαφάνιση των φυσικών οικοσυστημάτων, την απώλεια της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο και την απώλεια των παραδοσιακών γνώσεων, οι οποίες απειλούν τα ίδια τα θεμέλια της επιστήμης αυτής. Στις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα, βοτανική υφίσταται βαθιές αλλαγές. Οι βοτανολόγοι αντιμετωπίζει ένα μεταβαλλόμενο κόσμο. Θα πρέπει να εφαρμόσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους για να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες των κοινωνιών? αντιμετώπιση των νέων οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων? και συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Στόχοι του Συνεδρίου

Ο σκοπός του συνεδρίου είναι να αναπτύξουν μακρόπνοες προοπτικές για τη βοτανική επάγγελμα του εικοστού πρώτου αιώνα. Το συνέδριο θα παρέχει μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και διάλογο σε:
* Πάρτε το απόθεμα των παγκόσμιων, περιφερειακών και εθνικών ζητημάτων και προκλήσεων που βοτανική μπορεί να συμβάλει στην άμβλυνση?
* Ελέγξτε την κατάσταση της τεχνολογίας για τη μελέτη και την πρακτική της βοτανικής? και
* Προσδιορισμός προσφυγής στοιχεία για εκ νέου προσανατολισμό της πειθαρχίας για να κάνει τις βασικές καινοτόμες επιστημονικές και τεχνολογικές συνεισφορές που απαιτούνται για τις τρέχουσες και τις μελλοντικές γενιές.
Το συνέδριο θα επικεντρωθεί σε τροπικά και εύκρατα βοτανική ζητήματα, αναγνώριση των δεξιοτήτων που πρέπει να διατηρηθούν ή να αναπτυχθούν και τις ανάγκες κατάρτισης. Θα καθορίσει, επίσης, τρόπους για να αλληλεπιδράσετε με άλλους κλάδους και τη βελτίωση της επικοινωνίας με το ευρύ κοινό και τους φορείς χάραξης πολιτικής.
Το συνέδριο θα φέρει σε επαφή τους συμμετέχοντες από πολλές περιοχές του κόσμου, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το φυτικό βασίλειο. Οι συμμετέχοντες θα περιλαμβάνει εκπροσώπους από διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της επιστήμης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της πολιτικής, των ΜΚΟ, των κοινοτήτων και των επιχειρήσεων, καθώς και την ανάπτυξη των εταίρων. Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στα αγγλικά και στα γαλλικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου